Ald Slot

Ald Slot

Een groepje jonge personages in het bekende boek Afke's Tiental van Nynke van Hichtum plukt zó graag mispels in het bos van het Ald Slot in Wergea, dat ze daarvoor de stokslagen van de boze boswachter met zijn houten been trotseren. Over stinzenflora wordt niet gerept, maar het is natuurlijk vermeldenswaard dat de voormalige state in een passage van dit beroemde Friese boek genoemd wordt. Het Ald Slot wordt in 1423 voor het eerst genoemd als stins onder de naam 'Ald Roarda', naar de belangrijke Friese familie die het huis bewoonde. Een goede weergave van de state zoals die er in de achttiende eeuw uitzag, is in het Fries Museum te zien op een tekening van Jacobus Stellingwerf uit 1724. Het slot is helaas gesloopt in 1787. Naast de restanten is de huidige herenboerderij gebouwd, die enkele bouwelementen uit de oude state bevat. De grachten die het slot vroeger omringden, zijn in 1952 gedempt. De stinzenflora heeft zich echter uitstekend geweerd tegen alle veranderingen. Elk voorjaar bloeien diverse soorten nog voluit.

Het Ald Slot is tegenwoordig een museum waar stijlkamers uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn te bezichtigen.